Bibliotek, en skatt nära dig!

I Sverige har vi en unik ”Bibliotekslag” som bland annat säger att varje kommun i landet ska ha ett bibliotek tillgängligt. Det finns ungefär 1 200 folkbibliotek här i landet och de kan alla variera lite i karaktär. Vissa har till exempel en egen liten avdelning för barnen medan andra bara fokuserar på vuxenlitteratur.

För universitet och forskning så finns det ett 40-tal bibliotek i landet som bara specificeras för dessas behov. Även många sjukhus har bibliotek så att patienter kan låna under sin tid där. Och så självklart alla biblioteken runt om på skolorna i Sverige. En annan populär form att få ut litteratur till folket är bokbussen, det finns ett 90-tal bussar som kör runt om i landet där ditt bibliotekskort fungerar och du kan låna alldeles gratis. Biblioteken har idag förutom böcker även magasin, e-böcker, cd, dvd och tillgång till internet.

För att kunna använda biblioteket så behövs ett bibliotekskort, detta ansöker man om hos sitt lokala bibliotek. Har du barn så låt dem följa med och skaffa sitt alldeles egna kort så att de tidigt kan få upp ögonen för biblioteket och litteraturen! I vanliga fall kan man låna upp till 20 böcker över 3–4 veckors tid men detta kan variera lite beroende på bibliotek och popularitet av litteraturen du lånar.

Om du bor i en större stad så brukar det gå bra att lämna tillbaka din bok på vilket bibliotek du vill inom kommunen. På varje bibliotek jobbar det bibliotekarie som finns där för att hålla ordning och assistera med att hitta rätt för dig. Så om du undrar något eller vill ha specifika tips kan du alltid be om hjälp!